Mona Lisa Serritslev
(Sjælland) 55 44 13 31
29 82 31 96
monalisa@monalisaserritslev.dk
Mere end 15 års erfaring som foredragsholder.
Sideløbende tilknyttet Rådet for Større Færdselssikkerhed 1989 - 2005 som trafikinformatør.
Undervisning og formidling siden 1984 primært i voksenverdenen.

Beskæftigelsesvejleder
Daghøjskoleleder
Salg og marketing

Lærer ved kriminalforsorgen
Lærer i folkeskolen

Projektmedarbejder ved aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere

Underviser: IT-branchen i karriererafklaringsforløb


Siden 1985 aktiv i foreningsarbejde, hvor det meste af min tid og energi blev brugt i "handicap"-verdenen.

Jeg bevægede mig først hen ad de bonede gulve i Landsforeningen PTU med diverse tillids- og udvalgsposter.
Medstifter og siden formand for foreningen for amputerede i Nordjylland.
Siden 1988 rådgiver og inspirator for nyamputerede og deres pårørende.
Sidst slog jeg mine folder som bestyrelsesmedlem i AK - landsorganisationen for amputerede under DHF.