Mona Lisa Serritslev
(Sjælland) 55 44 13 31
29 82 31 96
monalisa@monalisaserritslev.dk

Links

www.gunhildjuul.dk
Tak til Esther Jaska for maleriet: "Sommerfuglekvinden", som nu
fremstår som mit logo.